Impact Mapping w praktyce

Impact mapping. Co to w ogóle jest? Gojko Adzić? Kto? BDD? Właśnie taka była nasza reakcja, kiedy pierwszy raz o nim usłyszeliśmy. Z Gojko jest jak z winem… No może nie do końca, bo to trzeba samemu dojrzeć do jego przekazu.

W końcu jako zespół dojrzeliśmy. Mieliśmy kwartalne planowanie celów wraz z wyrażającymi je KPI. Nie chcieliśmy mieć już więcej groomingów (refinmentów), na które Product Owner przychodził  z gotowym zakresem i jedynym naszym twórczym wkładem była estymata. Zastanawialiśmy się, jak przejść na wyższy poziom wtajemniczenia.

Trochę przez przypadek przyszedł nam z pomocą nowy zespół, który dołączył do naszego serwisu w całości, a który używał już impact mappingu.

Skoro była potrzeba, jak i jakieś połowiczne, ale zawsze, doświadczenie, podjęliśmy próbę.

Reklama


Chcielibyśmy w niniejszym artykule przybliżyć Wam nasze doświadczenia związane z tą techniką. I to od razu z dwóch perspektyw – mojej (DL) jako Scrum Mastera oraz Krystiana (KM) jako specjalisty User Expierence, który gościnnie po raz kolejny zawitał na nasze łamy.

Impact Mapping

Samo narzędzie wydaje się super. Przekaz Gojko o jego stosowaniu, o tym jak zmienia perspektywę, otwiera horyzonty poprzez odkrywanie naszego użytkownika i, w efekcie, pozwala nam, jako firmie, na zarabianie większych pieniędzy, wydaje się “ziemią obiecaną”.

 

A jak to wyglądało w rzeczywistości? Zaczęliśmy od przygotowania warsztatów.

Przygotowanie

DL: ekhmmm. Jakie przygotowanie? Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że ujrzałem pewnego dnia w kalendarzu zaproszenie na spotkanie, na którym będziemy robić impact mapę. Zwarłem szyki i przeczytałem naprawdę krótką książkę Ajdzića o technice. Zespół zrobił jeszcze mniej. Osób, które zapoznały się w narzędziem przed jego zastosowaniem, był ułamek, i to dziesiętny. Jak się miało później okazać, był to pierwszy błąd, nie wiem, czy nie najważniejszy z mojej perspektywy.

KM: Decyzja, że nasze nowe cele kwartalne chcemy przeanalizować za pomocą nowej techniki, jaką była dla nas impact mapa, została podjęta nagle – moim zdaniem zbyt pochopnie. Brak jakiegokolwiek przygotowania (w sumie 5 osób przeczytało książkę Gojko Adzića, z czego dwie wieczór przed samym spotkaniem) sprawił, że wejście w technikę było bardzo chaotyczne i obarczone dużym błędem. Każdy medal ma dwie strony i na pewno należy się cieszyć, że próbujemy nowych rozwiązań, jednak nie możemy zapominać o efektywności naszych działań. Zabrakło nam chwili na dokładne poznanie techniki, wypracowanie jednego wspólnego fundamentu merytorycznego dla wszystkich moderatorów tak, by mówili jednym głosem tłumacząc samą technikę. Nie zastanowiliśmy się również, jak impact mapę chcemy wdrożyć w naszym zespole – co musimy zrobić, aby maksymalnie obniżyć próg wejścia do wspólnego wykorzystania nowej techniki.

Stworzenie impact mapy – warsztaty

DL: Podejścia do tworzenia impact mapy mieliśmy dwa (dwa kwartały), w dalszej kolejności skupię się na drugiej próbie.

Spotkania były dedykowane per cel. Czyli mając przykładowo trzy cele, mieliśmy trzy osobne warsztaty. Jeszcze przed spotkaniem zostali wyznaczeni Product Ownerzy danego celu, którzy otrzymali go razem z miarami (KPI) do osiągnięcia. Pomimo że teoretycznie Product Ownerzy pracowali z dedykowanymi zespołami, warsztat był otwarty i mógł do niego dołączyć każdy, kto chciał, tym bardziej że mieliśmy zasadę, że developerzy mogli zmieniać zespół, jeżeli uznali, że lepiej się będą realizować w innym zespole lub przy realizacji innego celu. W związku z powyższym spotkania były duże. Przychodziło na nie ca 15 osób teoretycznie zainteresowanych tematem. Piszę teoretycznie, ponieważ z mojej perspektywy spotkania te były trudne w moderacji. Tym bardziej, że często zaczynały się one od podważania celu (?), który miał zostać na tych warsztatach zdekomponowany. To był drugi problem. Zamiast skupić się na dekompozycji pojawiała się dyskusja nad samym celem i jego miarami. Przy jednym z celów “rozwaliło” nam to całe warsztaty. Pozostałe przebiegały bez większych zakłóceń. Był moderator, który prowadził zespół przez meandry dekompozycji. Zaczynaliśmy od zidentyfikowania głównych person, które mogą nam pomóc lub utrudnić realizację danego celu, a następnie się zastanawialiśmy, jak możemy zmienić ich zachowanie. Kolejnym problemem, który się tutaj ujawnił, była wish lista. Jeżeli developerzy nie mieli gdzie wylać wcześniej z siebie pomysłów na rozwój serwisu, zaczynali to robić, pobudzeni techniką, w trakcie warsztatów. I oczywiście nie mam tutaj na myśli ficzerów związanych z realizowaniem impact mapy, ale wszelkich innych pomysłów. Dobrym pomysłem było zrobienie od razu przez moderatora tzw. “parkingu”, czy zapisywanie tych tematów z boku, jako niezwiązanych bezpośrednio z omawianym celem, ale wartych zapamiętania do dalszej dyskusji. Pewnym niepokojącym dla mnie elementem całych warsztatów było pojawiające się w ich trakcie słowo “zakres”. Później miało się okazać, w czym rzecz.

KM: Od dłuższego czasu pracowaliśmy nad tym, aby zespół, który “opiekuje” się serwisem, nie kojarzył się tylko z zespołami scrumowymi, ale był zgraną multidyscyplinarną maszyną łączącą biznes, IT, marketing oraz wsparcie użytkownika. W wyniku takiej symbiozy okazało się, że na naszych impact mapowych warsztatach, które były otwarte i każdy zainteresowany tematem mógł przyjść, pojawiły się tłumy. Takie zaangażowanie bardzo cieszyło, ale jednocześnie było bardzo dużym wyzwaniem dla moderatorów. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie udało nam się z tego zadania wyjść zwycięsko. Po pierwsze – nie zbudowaliśmy jednej wspólnej dla wszystkich platformy komunikacyjnej. Duża różnorodność i bogactwo perspektyw, które miało być naszym atutem, okazało się naszym przysłowiowym “gwoździem do trumny”.

Tak jak już pisałem wcześniej, zabrakło czasu na wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych zasad tworzenia impact map. Dlatego z czasem nasze spotkania przeobraziły się w rodzaj koncertu życzeń, gdzie każda z grup starała się przeforsować swoje pomysły i wyciągała zakurzone projekty, całkowicie zapominając o głównym celu i miarach do niego przypisanych.

Po drugie stworzone przez nas impact mapy, były dysfunkcyjne, choć na pierwszy rzut oka nie było tego widać i my sami tego jeszcze nie dostrzegaliśmy. Zawierały one wszystkie elementy, czyli: cel z miarami, aktorów, impacty, rozwiązania, jednak nie zadziałały tak jak na początku przypuszczaliśmy. Czas pokazał, że nie pokierowały nas do realizacji celu.

Wizualizacja

DL: Razem z Krystianem oraz Product Ownerami stwierdziliśmy, że musimy stworzoną impact mapę zwizualizować. Miał to być dodatkowy czynnik wzbudzający we wszystkich przywiązanie do tematu, angażujący ich jeszcze bardziej. Połączenie wizualizacji impact mapy wraz z wizualizacją celów kwartalnych, poza powyższym, miało nam także dostarczać bieżącej informacji, gdzie jesteśmy w osiąganiu danego celu. Każdy Product Owner i jego zespół zrobili to po swojemu, a efekty ich pracy możecie podziwiać poniżej.

KM: Osobiście byłem pozytywnie zaskoczony, jak kreatywnie niektórzy Product Ownerzy podeszli do tematu wizualizacji impact map. Czas pokazał, że im więcej pracy włożono w zaprezentowanie impact mapy, tym dłużej żyła ona w świadomości zespołu.

Realizacja impact map

DL: W zespole był zauważalny bardzo pozytywny wzrost zaangażowania. Ludzie byli podekscytowani, że w końcu mają miejsce na kreatywność, samoorganizację, mogą robić coś, co chcą robić. Oceniając sytuację jako Scrum Master, zszedł mi z głowy, przynajmniej na 2-3 sprinty, temat związany z wzbudzaniem motywacji i zaangażowania. Developerzy chcieli realizować zakres, który sami wymyślili. No właśnie – zakres. Na początku artykułu wspomniałem o braku znajomości narzędzia, a w części opisującej same warsztaty o niepokojącym się pojawianiu się słowa “zakres”. Powiem to szczerze – rozminęliśmy się z techniką. Zamiast myśleć o impact mapie jak o drogach do osiągnięcia postawionego celu (sam Gojko to przedstawia na swoich prezentacjach jako plan miasta – możesz przejść z punktu A do B wieloma, zupełnie różnymi drogami), zespoły w większości myślały o impact mapie jak o zakresie do wykonania. To powodowało mniejszy niż powinien być nacisk na mierzenie KPI celu (uratowała nas tutaj osobna tablica, gdzie wizualizowaliśmy konkretne wartości miar) oraz skupianie się na dowiezieniu zakresu, nazwijmy go w opisywanym przypadku Product Backlogiem.

KM: Finał naszej przygody z impact mapami jest niestety dość smutny. Okazały się one kolejnym artefaktem, który zawisł na ścianach naszego biura. Nawet najciekawsze wizualizacje z czasem stały się “niewidzialne” dla zespołów. Nie były dla nas drogowskazem i nie pomagały w realizacji celu. Bardzo szybko odsunęliśmy się od impact map, zapomnieliśmy o aktorach oraz ich zachowaniach, które chcieliśmy zmienić, aby zrealizować wyznaczone cele. Mapy nie były aktualizowane, nie mierzyliśmy na bieżąco, jak nasza praca wpływa na poszczególne KPI. Dodatkowo zaczęły pojawiać się zadania, które nie miały nic wspólnego z celami, i wszystko zaczynało się rozmywać.

Mimo wszystko nadal uważam, że jest to świetne narzędzie, które pozwala stworzyć wspólną przestrzeń do dyskusji i wypracowywania wspólnej i spójnej strategi. Umożliwia spojrzenie na cel z różnych perspektyw przez pryzmat aktorów i ich zachowania. Jednocześnie wymuszając na nas ciągłe mierzenie naszej skuteczności i wpływy na realizację głównego celu.

Wnioski

1. Nauczenie (się) techniki

Zespół potrzebuje albo samoorganizacji i samodyscypliny, aby przygotować się do użycia tej metody, albo / i mentora, który tego nauczy. Nam tego zabrakło. Ważne jest tutaj także zrozumienie, co robimy na poziomie Product Ownera, jak i szeroko rozumianego managementu. Pracujemy w duchu agile jako samoorganizujące się zespoły w sposób opisywany jako mission command i musi istnieć na to pozwolenie i zrozumienie. Jeżeli popełnimy gdzieś błąd, przejdziemy na inną drogę i spróbujemy inaczej osiągnąć zamierzony cel. Powtarzając za Gojko “…try to not deliver whole scope…”.

2. Sprawny moderator

Warsztaty się nie udadzą, jeżeli nie będzie sprawnego moderatora. I niekoniecznie musi nim być Scrum Master (ja nie byłem!)

3. Zaakceptowane cele i ich miary przed spotkaniem (commitment zespołu)

Warsztaty z impact mappingu mają dotyczyć dekompozycji celu i poszukania możliwości wpłynięcia na naszych użytkowników tak, abyśmy zrealizowali postawiony cel. Jeżeli postawione cele wywołują dyskusje, są nieprzedyskutowane, a miary źle dobrane, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dyskusja zejdzie z głównego toru i nawet sprawny moderator nie uchroni nas od katastrofy.

4. Zbieranie pomysłów rozwojowych na bieżąco, nieczekanie na tego typu warsztaty. Otwieraj (i to niezależnie od tego, jaką rolę aktualnie przyjąłeś) przed zespołem możliwość wyrażania swoich pomysłów na rozwój produktu na bieżąco. Czy to będzie refinement, dedykowana kolejka na narzędziu do zarządzania backlogiem, którego to aktualnie używasz, czy cokolwiek innego – nieważne. Developerzy, ale i inni interesariusze, mają na pewno pomysły, co zmienić, usprawnić. Daj im możliwość podzielenia się nimi.

5. Impact mapa daje możliwość odejścia od waterscrum, przywoływanego wiele razy przez Gojko w powyższej prezentacji.

6. Nie porywaj się na impact mapę, jeżeli nadal macie problem z mechanicznym scrumem. Niech framework scruma zacznie prawidłowo funkcjonować (ceremonie, iteracje, DOD), a w kolejnym etapie pomyślcie o zaangażowaniu zespołu w tworzenie sposobów na osiągnięcie celów i ich miar.

 

Jeżeli chcesz poznać więcej wskazówek (hintów), dotyczących danego tematu oraz całego Agile’a (począwszy od kontraktowania po techniki deweloperskie), sięgnij do książki AgileHints.

Ta strona używa Cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Nasza Polityka Prywatności
Akceptuję, bo lubię Was czytać.
x
X