Artykuły o Agile i nie tylko.
Największy w Polsce portal o zwinności

Wielu z nas, praktykujących Scrum błędnie nazywa Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review), jako Sprint Demo (albo po prostu Demo). Czy jest to tylko kwestia semantyki? Z mojego punktu widzenia, Przegląd Sprintu jest często wydarzeniem, które nie zostało prawidłowo zrozumiane (jego cel) – potencjał tego wydarzenia nie został jeszcze w pełni ujawniony. Prawdą jest, że prezentacja Przyrostu (demo)  jest najistotniejszym elementem Sprint Review, ale nie jedynym – Sprint Review jest czymś więcej. Dowiedzmy się, dlaczego.

Przegląd Sprintu ma na celu uczynienie Przyrostu i Backlogu Produktu bardziej przejrzystym (transparentnym). Zespół Scrumowy i interesariusze analizują oba wcześniej wymienione elementy (Przyrost i Backlog Produktu), i dzielą się spostrzeżeniami i wnioskami. Patrząc na warunki rynkowe, zmiany organizacyjne, budżet, harmonogram wspólnie decydują o kolejnych krokach.

Reklama


Sama demonstracja Przyrostu jest istotną częścią Przeglądu Sprintu, nie jest ona jednak celem samym w sobie. Najważniejszym elementem wydarzenia jest pogłębiona rozmowa i współpraca między uczestnikami, która umożliwia produktywna adaptację i inspekcję. Maarten Dalmijn w swoim artykule Why you should never call the Sprint Review the Sprint Demo, przytacza analogię nazywania Przeglądu Sprintu jako Sprint Demo – jest to jak nazywanie dziewięciodaniowego posiłku przystawką – przystawka zaczyna posiłek i jest ona tylko ułamkiem wiktułałów, których możemy oczekiwać. Nazywanie Review jako demo może wydawać się tylko semantyką, jednak powoduje ona, że wszyscy uczestnicy wydarzenia mają zły stan umysłu / wyobrażenie (ang. state of mind). 

W pewnym sensie Przegląd Sprintu ma dostarczyć odpowiedź na pytanie: „Na podstawie tego, czego się nauczyliśmy o minionym Sprincie oraz analizy czynników zewnętrznych (np. uwarunkowania rynkowe, zachowanie naszych użytkowników), jakie są kolejne kroki?”. Odpowiedź na to pytanie dostarcza nieoceniony wkład w Planowanie Sprintu.

Jakie są cechy dobrego Przeglądu Sprintu?

Korzystając z mojego doświadczenia oraz artykułu Barryego Overeem, dobry Przegląd Sprintu powinien cechować się następującymi elementami:

 • Sprint Review jest okazją do inspekcji i adaptacji, do praktykowania empiryzmu 
  • inspekcja powinna dotyczyć takich elementów jak: Sprint, Rejestr Produktu, Przyrost, rynek, budżet, harmonogram, możliwości wytwórcze (ang. capabilities),
  • adaptacja powinna dotyczyć takich elementów jak: Rejestr Produktu, plan wdrożeń (ang. release plan),
 • uczestnicy wydarzenia są aktywnie zapraszani do dzielenia się opiniami, sugestiami i pomysłami, 
 • Backlog Produktu jest dostosowywany na bieżąco w miarę pojawiania się nowych informacji (czy to bazujących na obserwacji rynku, czy Przyrostu),
 • nie tylko zespół deweloperski bierze aktywny udział w Review – Przegląd Sprintu dotyczy całego Zespołu Scrumowego (w tym Właściciela Produktu – Product Ownera, UXa, SMa, Lidera, itp. ról), który dzieli się Przyrostem z interesariuszami,
 • Właściciel Produktu omawia Backlog Produktu i podaje prawdopodobne daty ukończenia kolejnych releasów na podstawie postępów z minionych Sprintów,
 • decyzje, które mogą (czasami powinny) mieć miejsce
  • zatrzymywanie / wstrzymywanie rozwoju produktu,
  • finansowanie następnego Sprintu,
  • potrzebnego większego budżetu na wydatki związane z rozwojem produktu,
 • w spotkaniu biorą udział użytkownicy końcowi, którzy faktycznie są osobami, które korzystają z produktu,
 • Właściciel Produktu lub Zespół Deweloperski pokazuje faktycznie skończone funkcje – Przyrost jest elementem, który w każdej chwili może pojawić się na środowisku produkcyjnym,
 • jest też możliwa praktyka, która wykracza poza definicje zawarte w Scrum Guide, że Product Owner z Zespołem Deweloperskim odbierają Przyrost między sobą jeszcze przed “oficjalnym” Przeglądem Sprintu
  • demo odbywa się przed spotkaniem,
  • PO wraz z zespołem sprawdzają, czy nowe funkcje działają,
  • w trakcie tego spotkania, bazując na wykonanych czynnościach powstaje scenariusz Przeglądu, który krok po kroku będzie prowadził prezentującego, jak i interesariuszy w trakcie Review, po różnych przypadkach użycia produktu,

Jak widzicie powyżej, lista ta podaje właśnie te elementy, które odróżniają Sprint Demo od Sprint Review. Przegląd Sprintu nie polega tylko i wyłącznie na prezentacji tego, co Zespół Deweloperski wytworzył w minionej iteracji, ale jest także deltą (czymś więcej), która wnosi dużą wartość i jest nierozłącznym elementem Przeglądu.

Wskazówki (hinty) pomocne w Przeglądzie Sprintu

 • na początku wydarzenia, powiedz jaki jest cel Przeglądu Sprintu

Upewnij się, że wszyscy go rozumieją – że wydarzenie dotyczy zbierania opinii i wspólnej rozmowie o produkcie i Przyroście, a nie „sprzedaży produktu” lub „przyjmowania wykonanej pracy”.

 • poproś członków zespołu deweloperskiego, aby “sparowali” się z interesariuszami i wspólnie sprawdzili Przyrost

Zamiast pokazywać Przyrost na forum, daj każdemu interesariuszowi klawiaturę / urządzenie i pozwól im eksperymentować pod kierunkiem konkretnego dewelopera.

 • unikaj prezentacji zrobionej w PowerPoint lub zrzutów ekranu

Próba użycia Przyrostu produktu jest najlepszym sposobem na weryfikację założeń i interpretacji deweloperów, użytkowników i innych zainteresowanych stron.

 • upewnij się, że wszyscy deweloperzy biorą udział w Przeglądzie Sprintu

Sprint Review jest idealną okazją do zebrania opinii na temat produktu ulepszonego / rozszerzonego / zaktualizowanego przez deweloperów podczas Sprintu. 

 • zaproś prawdziwych użytkowników 

Są to osoby, które faktycznie będą korzystać z produktu i są w stanie określić, czy produkt „działa dobrze”. Staraj się jednak unikać przekształcenia rozmowy z użytkownikami w user acceptance test (UAT)

 • zmień format wydarzenia

Zmieniaj format Przeglądu Sprintu w zależności od kontekstu. Czasami dobrze jest zrobić różne „stragany”, na których deweloperzy pokazują poszczególne aspekty produktu. Czasami najlepiej sprawdza się pokazywanie Przyrostu przez jedną osobę, w centralnym punkcie. Zespół Scrumowy powinien stale poszukiwać najlepszego sposobu zbierania informacji zwrotnych od interesariuszy.

 • w ramach Podsumowania zapytaj uczestników, co można zrobić, aby (dalej) poprawić wartość, jaką daje Przeglądu Sprintu, bazując na jego dotychczasowym przebiegu

Podsumowanie

W tym wpisie chciałem Wam pokazać, że w Przeglądzie Sprintu nie chodzi tylko o pokazanie Przyrostu interesariuszom. Chociaż demo z pewnością może być (jest) częścią Przeglądu Sprintu, nie uchwyci tego, na czym tak naprawdę polega Przegląd Sprintu: współpraca pomiędzy Zespołem Scrumowym i interesariuszami w celu wykonania inspekcji i adaptacji oraz podjęcia decyzji o najistotniejszych kolejnych krokach.

Przegląd Sprintu to miejsce, w którym można omówić zmiany na rynku, zaktualizować harmonogram planowanych wydań, omówić Backlog Produktu i co powinniśmy jako zespół wziąć pod uwagę przy następnym Planowaniu. 

Jeżeli chcecie poznać więcej wskazówek (hintów), dotyczących nie tylko Przeglądu Sprintu, ale całego Agile’a (począwszy od kontraktowania po techniki deweloperskie), sięgnijcie do książki AgileHints.

Ta strona używa Cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Nasza Polityka Prywatności
Akceptuję, bo lubię Was czytać.
x
X